INSCRIPCIÓ


Curs: Codificació amb la CIM-10-MC/SCP. Curs monogràfic: Oftamologia
 
     
 
Les caselles amb asterisc (*) no es poden deixar buides
 
DADES PERSONALS
Nom (*)    
Primer Cognom (*)    
Segon Cognom     
Sexe (*)     Dona     Home
Data de naixement (*)     Dia Mes Any
NIF (*)                   NIE  Passport 
Direcció (*)    
Població (*)       C.P.(*)  
País (*)      
Nacionalitat (*)    
Telf. (*)         Mòbil     Fax  
Email (*)        
Titulació acadèmica (*)    
Tipus de titulació (*)    
Centre de treball     
Càrrec     
 

D'acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les dades introduïdes en aquest formulari, i aquelles que puguin recollir-se, o elaborar-se, en un futur, derivada de la relació jurídica que és manté s'incorporaran al fitxer/fitxers Base de Dades Interna amb titularitat de la Fundació Salut i Envelliment amb la finalitat de gestionar les activitats formatives que la persona realitzi amb la fundació, per informar de noves ofertes formatives i per a felicitacions festives. En el cas que la formació sigui acreditada per la UAB, les dades de la persona poden ser transferides a l'esmentada entitat amb la finalitat de formalitzar els processos d'acreditació i matriculació. Així mateix, us informem que podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició i cancel•lació adreçant-vos a la Fundació Salut i Envelliment l'adreça c/St. Antoni Maria Claret, n° 171, 08041 Barcelona. També us podeu dirigir a l'entitat en cas de no desitjar rebre comunicacions per correu electrònic o per via d'un altre mitjà de comunicació equivalent relatives a noves ofertes formatives o per felicitacions festives.